Poster-Final-EP

زمان ثبت نام سیزدهمین طرح خدمت‌رسانی به مناطق محروم تا ۱۲ خرداد ماه تمدید شد. متقاضیان شرکت در این اردو می‌توانند برای ثبت نام...

سرمقاله

یکم. آن چه در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در کشورمان اتفاق افتاد ضربه‌ای کاری بود، ضربه‌ای که بیش از آن که به اسلام و ولایت فقیه لطمه زند، «جمهوریت نظام» رامورد تعرض قرار داد. توده مرفه و متوسط  شهری، به تحریک «امپراطوری سبز دروغ» به خیابان‌ها آمدند، علیه «منتخب ملت» شعار دادند، «۲۴ میلیون رأی دهنده» را به هیچ انگاشتند و پیاده نظامی شدند برای «کودتایی سبز علیه جمهوریت»؛ سربازانی شدند برای جنگ علیه «آراء مستضعفین»؛ مستضعفینی که نه رسانه‌های رسمی آنان را به حساب می‌آوردند و نه مسئولین «عدالتخواه» مطالبات آنان را آن گونه که باید و شاید برآورده می‌کردند؛ مستضعفینی که دلخوش بودند علی رغم تمام بی‌عدالتی‌ها «رأی»شان با رأی یک مرفه بی‌درد برابری می‌کند. بی‌خبر از آن که کسانی که بی‌عدالتی‌های حاکم، همه امکانات کشور را در اختیار آن‌ها و طبقه آن‌ها قرار داده است، توان تحمل این «تساوی» را هم ندارند و با شعار «رأی من کو؟» و «مرثیه خوانی برای جمهوریت» به جنگ رأی «جمهور ملت» خواهند آمد: «جمهوریت علیه جمهوریت».

دوم. سیر ادعاهای هواداران موسوی مبنی برقطعی بودن پیروزی او و وقوع تخلف در غیر این صورت، زمینه را برای آشوبی فراهم کرد که به حقیقیت «کودتا علیه جمهوریت» بود. بیانیه‌هایی تحریک آمیز و سرشار از توهین و تهمت و ناسزا منتشر کردن، در خیابان‌ها عرض اندام کردن، شهر تهران را به آشوب کشاندن و مطالبه‌های فراقانونی کردن آن هم بدون ارائه سند و مدرک و قبل از آزمودن راه قانون، چه نام دارد جز «کودتا»؟ «عبور از قانون» به چه چیز بیشتر لطمه می زند جز «جمهوریت نظام»؟ اگر این اتفاق قاعده شود و پس از هر انتخاباتی طرف بازنده بر پایه «احتمال تقلب» ناشی از «توهم پیروزی قبل از رأی گیری» بخواهد اردوکشی خیابانی کند و نهادهای قانونی و مسئولان را آماج توهین و افترا قرار دهد، چه می‌ماند از «جمهوریت»؟ و آیا این تیغ تیز روزی دسته خود را هم نخواهد برید؟

ادامه

نشریات

شماره ۹۹ نشریه سپیدار (ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) منتشر شد. نسخه الکترونیک این نشریه را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.

شماره ۹۸ نشریه سپیدار (ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) منتشر شد. نسخه الکترونیک این نشریه را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.