باسمه تعالی

به نظر ما نخبه‎های جوان می¬توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد است می‎توانند نقش ایفا کنند. چطور نقش ایفا کنند؟! من جواب این سوال را از شما می خواهم. موضوع چگونگی نقش آفرینی نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد دانش بنیان. این را موضوع قرار دهید.
مقام معظم رهبری ۲۲/۷/۱۳۹۴

با گذشت نزدیک سه سال از ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به نظر می‎رسد در طرح‎های عملیاتی خرد و کلان اقتصاد مقاومتی و اجرای این برنامه‎ها نهادهای مجری و افراد درگیر آن چالش های مهم و تاثیر گذاری روبرو هستند. مشکلاتی که موجب هدر رفت منابع مالی طبیعی و انسانی کشور می‎شوند و اجرای طرح ها را با ناکارآمدی مواجه می‎کند.
واحد علمی بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران طی مطالعه یکساله با مطالعه و بررسی برخی از این طرح ها چالش‎های این طرح ها را در سطح کشور شناسایی کرده و اکنون در قالب طرح اقتصادی “ماح” تلاش دارد این چالش‎ها را بررسی کرده و برای حل آن راهکار ارائه کند.
به جرات می‎توان گفت که با مدنظر قرار دادن موضوعات مطرح شده در این طرح بخش وسیعی از چالش‎های موجود حل شده و ان‎شاءالله شاهد نتایج مطلوب این برنامه اقتصادی کشور خواهیم بود.

موضوعات و چالشهای مدنظر در “طرح اقتصاد ماح” به شرح ذیل می‎باشد:
۱- ارائه الگوی آمایش کسب و کار مبتنی بر اقلیم و ظرفیت‎های بومی مناطق مختلف کشور؛
چالش موجود دراین خصوص در برنامه اقتصاد مقاومتی انجام طرح‎هایی در مناطقی از کشور است که توجیه اقتصادی ندارد و یا مغفول ماندن ظرفیت‎های بومی مناطق که پرداختن به آن‎ها می‎تواند علاوه بر بازده اقتصادی متناسب¬تر به مسائلی نظیر حفظ خرده فرهنگ‎ها و حفظ منابع و محیط طبیعی بهتر پرداخته شود.
۲-تولید محتوی مهارت‎های پایه مدیریتی به مجریان اقتصاد مقاومتی؛
چالش موجود دراین خصوص در برنامه ¬اقتصاد مقاومتی اقداماتی نظیر قیمت‎گذاری اشتباه و یا ناکارآمد، تحقیق بازار و نیازسنجی اشتباه، تامین زنجیره‎های تولید و اتخاذ تصمیمات و رویه‎های مدیریتی با توجه به مسائل ذکر شده که در سطح خرد بسیار به چشم می‎خورد در “طرح اقتصاد ماح “برآنیم که محتوای مدیریتی مورد نیاز مجریان طرح‎های اقتصاد مقاومتی را به صورت کاربردی ارائه دهیم.
۳- ارائه شاخص‎های ارزیابی طرح‎ها؛
واقعیت این است که خبرهای زیادی در باب اجرای برنامه‎های ذیل اقتصاد مقاومتی می‎شنویم اما برای مقایسه و بررسی نحو عملکردمان شاخصی مناسب و کارآمدی نداریم تا درباره شیوه اجرا برنامه‎ها و … درصورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام شود.
در طرح اقتصاد ماح شاخص‎های استاندارد و مبتنی بر واقعیت روز کشور برای ارزیابی طرح‎ها ارائه می‎شود.
۴- سامانه اطلاعاتی جذب نظرات افراد مجری و بررسی این نظرات با هدف انجام اقدامات اصلاحی؛
در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی تقریبا هیچ برنامه و یا طرح جامعی برای جذب نظرات مجریان و افراد شرکت‎کننده وجود ندارد. فقدان این موضوع باعث عقب‎ماندگی و اتخاذ تصمیمات اشتباه و ناکارآمد می‎شود. که خود این امر سدی در برابر نتیجه بخش بودن اقتصاد مقاومتی است.