|السلامُ علیکِ یا فاطِمَة الزَهراء(س)|

سخنران:حجت ‌الاسلام ‌و المسلمین قمی
با نوای حاج مهدی رسولی

از دوشنبه ۹ اســـفند ۹۵
بمـدت ۳ شـب، بعد از نماز مغرب و عشاء