گزیده نخستین بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به مناسبت دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران :

آنچه می‌تواند بن‌بست‌ها را باز کند و در مسیر پیشرفت کشور امکان‌های جدیدی را بیافریند، حضور و نقش آفرینی فعال مردم در صحنه‌های مختلف، و نیازها و مسائل کشور است. این نگاه به حضور مردم، ارتباط تنگاتنگی با ارزش‌نهادن به «فهم» و «آگاهی» مردمی دارد.

با تکرار روندهای مدیریتی گذشته، صرفاً وضع موجود بازتولید می‌شود و هرگز شاهد تحولی در این وضعیت نخواهیم بود. بنابر این لازم است که در چرخه‌های مدیریتی کشور، راه برای حضور جدی تر نگاه مدیریتی تحول‌خواه و توان‌مند باز شود. طبیعتا راس قوه‌ی مجریه از این جهت در درجه ی اولِ اهمیت قرار دارد.

تداوم حضور نگاهی که انتظار دارد مردم بابت حفظ وضعیت نامطلوب و بدتر نشدن آن شکرگذاری کنند، قطعا کشور را به بن بست می کشاند. این نگاه نه برآورد مناسب و نه توجه شایسته ای به استعداد درونی کشور و مردم ندارد و در نتیجه فعال کردن این استعداد و استفاده ی مناسب از آن اساسا در اولویت هایش نیست. به همین دلیل به هر طریق در جستجوی راهی است تا با دور زدن مسیر واقعی پیشرفت، از خارج از مرز ها آن را وارد کند. واضح است که این رویکرد، به دلیل شناخت ناقص از وضعیت بین المللی و تحولات جهانی، و مواجهه‌ی ساده‌لوحانه با برنامه‌های پیچیده‌ی دشمن، هیچ دستاوردی را برای ملت نخواهد داشت.

محور بحث‌های انتخاباتی از یک سو باید متمرکز بر ارائه‌ی برنامه‌ی اجرایی نامزدها یا جریان‌های سیاسی برای مسائل اولویت‌دار کشور باشد؛ و از سوی دیگر، باید کارنامه‌ی افراد از جهت تطابق آن با ویژگی‌های لازم در مدیریت قوه‌ی مجریه مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، همت خود در انتخابات را معطوف به افزایش آگاهی دانشجویان و مردم از شرایط و اولویت‌های کشور، مقابله با دوقطبی‌ها و چند قطبی‌های کاذب، و شناسایی و معرفی توانمندی نامزد‌های انتخابات می داند. در این راستا از همه‌ نامزدهای احراز صلاحیت شده دعوت می‌شود تا با حضور در فضای دانشجویی دانشگاه تهران، به طرح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود پیرامون اساسی‌ترین مسائل کشور بپردازند و با پاسخگویی به سؤالات دانشجویان، در مسیر افزایش آگاهی مردم و دانشجویان قدم بگذارند.

نخستین_بیانیه_بسیج_دانشجویی_دانشگاه تهران به مناسب دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران