پرسش و پاسخ دانشگاهیان از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
با حضور

جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت
ساعت ۱۰ صبح
تالار شهید چمران دانشکده های فنی دانشگاه تهران