نامه ۴۰ بسیج دانشجویی کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون شفافیت آرای نمایندگان

نامه ۴۰ بسیج دانشجویی کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون شفافیت آرای نمایندگان

نمایندگانی که نسبت به طرح شفافیت آراء اعلام موافقت کردند ولی رأی منفی دادند، مردم را فریب دادند. بسیج دانشجویی پیگیر انتشار اسامی این نمایندگان خواهد بود.