آغاز ثبت نام خدام افتخاری موکب اصحاب الحسین (ع)

آغاز ثبت نام خدام افتخاری موکب اصحاب الحسین (ع)

زیارت اربعین محل گردهمایی امت شیعی اخرالزمان می باشد. تقویت جنبه های وحدت و روحیه جهاد و مبارزه و مقاومت از اصلی ترین محورهای این حادثه است. از اين رو با توجه به ظرفيت عظيمی كه اين حادثه در گردهم اوردن امت اخر الزمان دارد بر آن شديم با برپایی موکبی در جهت افزايش شناخت … ادامه مطلب» »