برای ارتباط مستقیم با ما می‌توانید به دفاتر بسیج دانشجویی در دانشکده‌ها مراجعه کرده و یا طریق موارد ذیل اقدام فرمایید.

تلفکس:               ۸۸۹۷۵۷۴۰

 صفحه اینستاگرام:                                                     کانال تلگرام:                                                  رایانامه

info@basijut.ir                                                            telegram.me/basijut_ir                                 http://instagram.com/basijut_ir
media.basijut@gmail.com

 

پیام به مدیر وبگاه