پیام به پنجمین گردهمایی بسیج دانشجویی
مقام معظم رهبری

بسیج دانشجویی در عین آن‌که یک تشکل نظم‌یافته و برخوردار از سازماندهی است، نه در جناحهای سیاسی، هضم و حل می‌شود و نه خود را رقیب سازمانهای دانشجویی متعارف می‌شمرد. هر دانشجویی با هر سلیقه‌ی سیاسی، اگر پایبند به ارزشهای انقلاب و آماده‌ی حضور در عرصه‌ی مبارزه‌ی فرهنگی و سیاسی با استکبار و ایادی آشکار و نقابدار آن است، می‌تواند در خیل بسیجیان دانشگاه و عضوی از بسیج دانشجویی باشد. تفکر بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هشیاری در شناخت دشمن، گذشت و ایثار در برابر دوست، و ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی‌ناپذیر ... و این است آن حقیقت والایی که امام بزرگوار ما به خاطر آن، بسیجی بودن را افتخار خود می‌دانست.امروز دانشگاه، بیش از همیشه به بسیج دانشجویی و بسیج دانشجویان در صراط مستقیمِ انقلاب نیازمند است، و تشکل بسیج دانشجویی، بیش از همیشه به خودسازی و هوشمندی و پایداری.

open close

نشریه سپیدار

نشریه سپیدار

سپیدار ۱۱۶

دانلود نسخهsepidar116 PDF
خواندن جزئیات
نشریه سپیدار

سپیدار ۱۱۴

  دانلود نسخه PDF …
خواندن جزئیات
نشریه سپیدار

سپیدار ۱۱۳

برای مشاهده نسخه PDF کلیک کنید…
خواندن جزئیات
نشریه سپیدار

سپیدار ۱۱۲

برای مشاهده نسخه PDF کلیک کنید…
خواندن جزئیات
نشریه سپیدار

سپیدار ۱۱۱

دانلود نسخه PDF
خواندن جزئیات
نشریه سپیدار

سپیدار ۱۰۸

دانلود نسخه PDF
خواندن جزئیات