شماره هشتاد و چهارم سپیدار منتشر شد.
دانلود شماره ۸۴ سپیدار