شماره هشتاد و پنجم سپیدار همزمان با سوگواری سرور و سالار شهیدان منتشر شد.

دانلود سپیدار ۸۵ ویژه نامه ی عاشورا