نخستین برنامه جمع آوری کتب دست دوم برای توزیع در کتابخانه های روستایی در روزهای یکشنبه ۲۰ تا چهارشبه ۳۰ اردیبهشت ۹۴ از ساعت ۹ الی ۱۷ در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این برنامه غرفه ای جهت تحویل و دسته بندی کتب دست دوم و سالم دانشجویان در پردیس مرکزی، جنب مسجد دانشگاه، دایر خواهد شد. این کتب پس از دسته بندی متناسب با مخاطبان در کتابخانه های روستایی مناطق محروم توزیع خواهند شد.
همچنین علاقه مندان به شرکت در دوازدهمین طرح خدمت رسانی به مناطق محروم و اردوی جهادی می توانند از طریق این غرفه در این طرح ثبت نام کنند.

دیدگاه خود را بنویسید