شماره ۹۹ نشریه سپیدار (ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) منتشر شد.
نسخه الکترونیک این نشریه را می‌توانید از این‌جا دانلود کنید.