بزرگداشت حماسه نهم دی ۱۳۸۸:
«این فتنه در زنجیر خواهد ماند»
با حضور حاج حسین شریعتمداری

سه‌شنبه، ۱ دی‌ماه | ساعت ۱۳:۳۰
تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی