به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌گردد:
نخستین نشست مجمع نشریات اسلامی دانشگاه تهران
«به رنگ حقیقت، از جنس مردم»
با حضور مسعود ده‌نمکی و همراه با میزگرد آسیب‌شناسی نشریات و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه تهران
سه‌شنبه، ۲۷ بهمن‌ماه، ساعت ۱۴ الی ۱۷
تالار شهید دهشور پردیس علوم دانشگاه تهران