زمان ثبت نام سیزدهمین طرح خدمت‌رسانی به مناطق محروم تا ۱۲ خرداد ماه تمدید شد. متقاضیان شرکت در این اردو می‌توانند برای ثبت نام به این‌جا مراحعه کرده و پس از مطالعه توضیحات با استفاده از فرم الکترونیکی ثبت نام کنند. لازم به ذکر است ثبت نام در این طرح تنها به صورت الکترونیکی و از آدرس گفته شده در بالا انجام خواهد شد.