اکران مستند آقای نخست‎وزیر

روایتی متفاوت از ۲۸ ماه نخست‎وزیری دکتر مصدق
کارگردان: محمد رضا امامقلی

به همراه تحلیل سیاسی-تاریخی
و مناظره‎ی آقایان سرگه بارسقیان و محمدرضا کائینی

یکشنبه ۱۸ مهر
ساعت ۱۴
تالار شهید رجب‎بیگی، دانشکده‎ی فنی، پردیس مرکزی