طرح شمیم اردی بهشت

طرح شمیم اردی بهشت

نخستین برنامه جمع آوری کتب دست دوم برای توزیع در کتابخانه های روستایی در روزهای یکشنبه ۲۰ تا چهارشبه ۳۰ اردیبهشت ۹۴ از ساعت ۹ الی ۱۷ در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این برنامه غرفه ای جهت تحویل و دسته بندی کتب دست دوم و سالم دانشجویان در پردیس مرکزی، جنب … ادامه مطلب» »