سپیدار ۸۴

سپیدار ۸۴

(بیشتر…)">
شماره هشتاد و چهارم سپیدار منتشر شد. (بیشتر…)
شماره هشتاد و چهارم سپیدار منتشر شد.
سپیدار ۸۳

سپیدار ۸۳

(بیشتر…)">
شماره هشتاد و سوم نشریه ی سپیدار (ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) منتشر شد. (بیشتر…)
شماره هشتاد و سوم نشریه ی سپیدار (ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) منتشر شد.

سرمقاله ۱۳۹۳۰۸۰۴

یکم. آن چه در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در کشورمان اتفاق افتاد ضربه‌ای کاری بود، ضربه‌ای که بیش از آن که به اسلام و ولایت فقیه لطمه زند، «جمهوریت نظام» رامورد تعرض قرار داد. توده مرفه و متوسط  شهری، به تحریک «امپراطوری سبز دروغ» به خیابان‌ها آمدند، علیه «منتخب ملت» شعار دادند، «۲۴ میلیون … ادامه مطلب» »